Bảng hạch toán chi phí trồng cây Dây Thìa Canh

DÂY THÌA CANH

1: Cách thức trồng

  • Dạng cây thân leo nên cần Làm giàn treo là tre, nứa, luồng có đường kính 3 - 4 cm, chiều dài khoảng 1,6 - 1,8 m vót nhọn một đầu để cắm xuống đất. Các thanh tre, nứa chéo nhau tạo hình chữ A. đẻ làm giàn leo cho cây
  • Dây thìa canh không kén đất, không chịu úng

2: Giá cả của cây giống:

-     2.300 - 2.500đ /cây trong bầu (chiều dài hom cây từ 15-20cm)

3: Chi phí đầu tư:

-  Số lượng giống: 20.000  - 25.000 cây/ha

-    Chi phí cây giống: 50.000.000 – 60.000.000 đồng/ha

-    Chi phí phân bón + thuốc trừ sâu:  10.000.000 – 12.000.000 đồng/ha/năm

Tổng chi phí đầu : 60.000.000 – 70.000.000 đồng/ha/năm

4: Hình thức thu hoạch sản phẩm:

  • Đối với dây thìa canh, từ khi trồng đến khi thu hoạch mất khoảng 6 - 8 tháng, trồng 1 lần có thể thu hoạch trên 10 năm. Một năm có thể thu hoạch từ 4 - 5 lần, từ tháng 4 - 12, cứ 2 tháng thu 1 lần....
  • Giá mua buôn thị trường hiện tại: 35.000 – 40.000 VND/kg
  • Giá bản lẻ hiện nay: 130.000 – 140.000 VND/kg

5: Hiệu quả kinh tế: (đã trừ toàn bộ chi phí)

- Sau từ  1 năm sinh trưởng trong điều kiện chăm sóc đúng quy trình, 1 ha trồng Dây thìa canh cho thu 12-13 tấn sản lượng đã phơi khô.

- Tính theo giá mua buôn hiện nay:

Lợi nhuận mang lại: 300.000.000 – 320.000.000VND/ha

- Tính theo tính rủi ro nếu có biến động giá của thị trường

+ giá thị trường biến động giảm so với giá hiện tại 20%

Lợi nhuận mang lại: 250.000.000 – 280.000.000 VND/ha/năm

+ giá thị trường biến động giảm so với giá hiện tại 50%

Lợi nhuận mang lại: 140.000.000 – 160.000.000 VND/ha/năm

  

Bình luận

nguyễn thiện thông

nguyễn thiện thông - 02/20/2017 08:49:40

ở đâu thu mua cây thìa canh

Viết bình luận