Bảng hạch toán trồng cây chuối tây thái lan

HẠCH TOÁN KINH TẾ TRỒNG CHUỐI TÂY THÁI

 1. Đặc điểm giống:
 • Cây cao trên 3m, mỗi bồng có 8-10 nải, thịt quả rắn, vị ngọt.
 • Chuối nuôi cấy mô thu hoạch sau trồng 15-17 tháng.
 1. Hạch toán kinh tế trồng chuối tây thái (Mật độ: 2000 cây/ha).
 • Giống: 2000*12000đ/cây = 24.000.000đ
 • Vận chuyển giống: 3.000.000đ
 • Phân bón: 800*2.450đ = 1.960.000đ.
 • Công làm cỏ: 55*150.000đ = 8.250.000đ.
 • Công thu hoạch: 100*150.000đ = 15.000.000đ
 • Chi phí khác: 3.000.000đ
 • Tổng chi phí đầu tư: 55.210.000đ
 1. Năng suất bình quân và thu hoạch
 • Năng suất buồng đạt trung bình 27-30kg/ buồng, giá thu mua trung bình 7000đ/kg : 48000kg * 7000đ/kg  = 336.000.000đ (khấu hao cây chết và sâu bệnh 2%).
 • Lợi nhuận: 336.000.000 – 55.210.000 = 280.790.000đ/ha/năm
 • Chưa kể lợi nhuận thu thừ bán giống cây cn, các phụ phảm thân lá, hoa…

Bình luận

Nguyễn Kiên

Nguyễn Kiên - 05/04/2017 22:16:48

Tôi muốn vân chuyển giống chuối tây Thái ghép mô về Phonh Thổ Lai Châu

Lục văn hiếu

Lục văn hiếu - 11/20/2016 12:02:30

Em muốn mua cây giống về khu vực tỉnh bình phuớc thi làm sao ạ và trong tháng 11 va thang 12 có trồng đuợc không mong chi tư vấn thêm ạ

Lục văn hiếu

Lục văn hiếu - 11/20/2016 11:58:29

Em muốn mua cây giống về khu vực tỉnh bình phuớc thi làm sao ạ và trong tháng 11 va thang 12 có trồng đuợc không mong chi tư vấn thêm ạ

Viết bình luận