Bình Định, nâng cao thu nhập cho người dân: Ưu tiên số 1

KTNT - Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xác định là mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tập trung đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giúp người dân khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động ở nông thôn…, góp phần nâng cao thu nhập.

Thu hoạch bưởi da xanh tại xã Ân Tường Tây

Kết quả tích cực

Theo Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM (Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định), đến thời điểm này, Bình Định có 38/112 xã về đích NTM, với mức thu nhập bình quân 33 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã về đích NTM giảm xuống dưới 5%. Đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh và chính quyền các địa phương trong việc tập trung hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao, nhằm thực hiện tốt tiêu chí thu nhập.

Ông Đào Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm Chánh Văn phòng Điều phối XDNTM Bình Định, cho biết: Trong năm 2016, từ nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của Trung ương, tỉnh đã chi trên 13 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho 94 xã trên địa bàn. Trong đó, tập trung ưu tiên hỗ trợ 45 xã thuộc diện khó khăn và bãi ngang ven biển, mỗi xã được hỗ trợ 223 triệu đồng; các xã còn lại được hỗ trợ từ 56 - 73 triệu đồng để mua giống cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, 13 xã XDNTM đã thực hiện cải tạo vườn tạp bằng các loại cây như: dừa xiêm, hồ tiêu, bưởi da xanh, bơ sáp… với tổng diện tích 290ha tại 991 hộ; 11 xã thực hiện chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu, đậu phụng (lạc), bắp (ngô)… với diện tích 45ha; 51 xã hỗ trợ lãi suất vốn vay để phát triển chăn nuôi bò lai sinh sản, bò vỗ béo với tổng số 685 con. Một số xã bãi ngang ven biển được tỉnh hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi tôm hùm xanh bằng lồng… Nhờ vậy, nhiều hộ đã có thu nhập đáng kể từ trồng trọt, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết: Là địa phương có xuất phát điểm thấp nên để XDNTM thành công, huyện xác định phải huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia, trong đó tập trung phát huy vai trò chủ thể của người dân; lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tạo tiền đề để thực hiện các tiêu chí NTM. Trong nhiều năm qua, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, hình thành các trang trại, gia trại trồng cây ăn quả, chăn nuôi. Huyện đã quy hoạch và phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: hồ tiêu, bưởi da xanh, bơ sáp, dừa xiêm…, tạo hướng đi mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Đến cuối năm 2016, huyện có 4/15 xã về đích NTM; bình quân thu nhập đạt 27,2 triệu đồng/người/năm; tăng gấp đôi so với năm 2010.

Điển hình trong sự nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế ở Hoài Ân là xã Ân Đức. Ông Trần Văn Tảo, Chủ tịch UBND xã Ân Đức, cho biết: Trong 5 năm (2012-2016), xã đã hỗ trợ 260 triệu đồng để mua các loại giống cây trồng mới giúp nông dân cải tạo vườn tạp. Ngoài ra, xã đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp toàn diện; thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, xây dựng mô hình các cánh đồng mẫu lớn trên diện tích 80ha ở 2 thôn Khoa Trường và Gia Trị với 261 hộ tham gia. Nhờ vậy, năng suất lúa bình quân của xã đã đạt tới 75 tạ/ha, tăng hơn 5 tạ/ha so với mức bình quân chung của huyện. Xã cũng chú trọng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại; toàn xã có 2 trang trại, 365 gia trại với tổng đàn trâu, bò 813 con, đàn heo 24.000 con, đàn gia cầm 23.000 con. Đến cuối năm 2016, xã Ân Đức đã về đích NTM. Mức thu nhập bình quân trên địa bàn đạt 27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,98%.

Tiếp tục hỗ trợ nâng cao tiêu chí thu nhập

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu nhận xét: Trong XDNTM, thu nhập là tiêu chí hết sức quan trọng, có vai trò chi phối các tiêu chí khác. Một khi thu nhập ổn định thì bà con có điều kiện để sửa sang nhà cửa, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ, tiếp cận thông tin, hưởng thụ văn hóa... Thu nhập ổn định, bà con còn tham gia đóng góp thực hiện có hiệu quả các chương trình khác ở địa phương. Do đó, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tùy theo lợi thế từng vùng, nhằm tạo nên chuỗi giá trị liên kết sản xuất. Mục tiêu của tỉnh đặt ra là đến năm 2020, thu nhập bình quân tại các xã XDNTM phải đạt từ 41 triệu đồng/người/năm trở lên.

Theo ông Đào Văn Hùng, trong năm 2017, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn ngân sách tỉnh, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ hỗ trợ gần 13 tỉ đồng giúp các xã phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ cho các xã thuộc diện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển. Sở Nông nghiệp và PTNT đang tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng chuỗi giá trị một số sản phẩm chủ lực tại từng địa phương. Đối với lĩnh vực trồng trọt, tỉnh sẽ hỗ trợ vật tư, phân bón phục vụ sản xuất lúa lai tại 3 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão; hỗ trợ nhân rộng mô hình trồng bưởi da xanh tại Hoài Ân và Hoài Nhơn. Hỗ trợ các huyện thuộc diện 30a và 135 cải tạo đàn bò địa phương bằng phương pháp phối giống trực tiếp; hỗ trợ lãi suất vốn vay để phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. Trong lĩnh vực thủy sản, tỉnh ưu tiên hỗ trợ người dân nuôi tôm hùm lồng tại xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu (TP. Quy Nhơn). Đồng thời, hỗ trợ người dân các xã bãi ngang ven biển nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, hàu dây, cá đối, cá chua…

Viết bình luận