Chuyện cây dừa không có trong mục giống

Nhân dịp tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Hội Dừa lần thứ 2, tôi lại nhớ đến việc cây dừa chưa có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh. Nói đến việc này chắc ít ai nghĩ đến một thực trạng trớ trêu như vậy, đúng là một chuyện khó tin mà lại có thật. 


Cây dừa là cây đã có mặt ở Việt Nam hơn 100 năm qua. Đặc biệt ở Bến Tre, cây dừa là cây trồng chủ lực của tỉnh. Ngày 15/4/2004 UBTV Quốc hội đã công bố Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH 11. Tại Khoản 2, Điều 9 của Pháp lệnh này quy định những hành vi bị nghiêm cấm: “Sản xuất, kinh doanh giống không có trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh”. Tại Khoản 2, Điều 16 của NĐ 57/2005/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh giống cây trồng không có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh hoặc giống cây trồng chưa được Bộ NN- PTNT công nhận chính thức”. Bộ NN-PTNT cũng ban hành nhiều quyết định “quy định về danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh”. Sở NN-PTNT là cơ quan được giao chức năng thực hiện quản lý giống cây trồng. Nhưng rà soát lại danh mục giống cây trồng được Bộ NN-PTNT quy định thì cây dừa chưa có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh.


Chính vì vậy ngày 17/10/2007, Sở NN-PTNT Bến Tre có tờ trình số 966/TTr-SNN về việc xin bổ sung cây dừa vào danh mục giống cây trồng được phép SXKD. Đến ngày 29/10/2007, Cục Trồng trọt có Công văn số 1137/TT-CCN phản hồi tờ trình nêu trên, trong nội dung công văn có ghi: “Cục sẽ tiếp tục tổng hợp, đề xuất trình Bộ xem xét, bổ sung danh mục trong thời gian tới”. Ngày 11/1/2008 Sở NN-PTNT Bến Tre tiếp tục có tờ trình số 39/TTr-SNN về việc xin bổ sung danh mục giống cây trồng được phép SXKD. Ngày 25/3/2008, Cục Trồng trọt có Công văn số 264/TT-CLT về việc báo cáo thông tin giống cây trồng đề nghị bổ sung vào danh mục giống cây trồng được phép SXKD. Ngày 2/5/2008, Sở NN-PTNT Bến Tre có Công văn số 364/SNN-PTNT về việc báo cáo thông tin giống cây trồng để bổ sung danh mục được phép SXKD. Đến ngày 29/10/2009 Sở NN-PTNT Bến Tre lại có Công văn số 986/SNN-BVTV gửi Bộ NN-PTNT và Cục Trồng trọt “Xin bổ sung cây dừa vào danh mục giống cây trồng được phép SXKD”, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi.Bến Tre đã qua 2 lần tồ chức Lễ hội dừa với quy mô lớn, nhưng nếu căn cứ vào Pháp lệnh giống cây trồng thì cây dừa là cây trồng chưa có tên trong danh mục giống cây trồng được phép SXKD. Như vậy những người ban hành các văn bản và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý giống cây trồng nghĩ gì về vấn đề này? Chúng tôi rất mong sớm nhận được lời giải đáp của cơ quan thẩm quyền.

Bao Nong Nghiep Viet Nam 

Viết bình luận