ĐBSCL: Nông dân còn "đói" thông tin

Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL thuộc ĐH Cần Thơ vừa tổ chức điều tra xã hội về đưa thông tin đến nông thôn, nông dân. Kết quả cho thấy hiện chỉ có 13% nông dân nắm được thông tin đầy đủ, 23% nắm được một phần. 


Bộ phận còn lại vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ các loại thông tin cần thiết. Nhất là vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí thấp, trình độ học vấn không cao thì càng thiếu thông tin.


Các loại thông tin về kỹ thuật sản xuất, thị trường, đời sống, môi trường thiếu nhiều nhất, trong đó thiếu trầm trọng thông tin về chất lượng, giá cả VTNN, nguồn cung cấp cây con giống, nơi tiêu thụ nông thủy sản, qui định về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Qua thăm dò 765 người tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL, chỉ có 5,8% có tiếp cận bước đầu với thông tin trên mạng internet.


Bao Nong Nghiep Viet Nam 

Viết bình luận