Đồng Tháp đổi mới công tác khuyến nông

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sở NN-PTNT, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Trạm Khuyến nông của 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về công tác khuyến nông.

15-19-05_nh_-_cn_bo_khuyen_nong_huong_dn_nong_dn_sx_nong_nghiep
Cán bộ khuyến nông Đồng Tháp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất

Ông Nguyễn Văn Công, GĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho rằng, thời gian qua công tác khuyến nông có những đóng góp tích cực cho phát triển nông nghiệp của tỉnh, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, có thể nói là lạc hậu.

Viên chức ngành khuyến nông mới dừng lại ở việc hướng dẫn cho nông dân sản xuất theo hướng tăng sản lượng, trúng mùa mà chưa tính đến chi phí, giá thành và giá bán sản phẩm để rút ra hiệu quả thực tế; công tác tập huấn kỹ thuật khá tốt nhưng cần phải thông tin thêm cho nông dân về sản xuất gắn với giảm chi phí, liên kết, đáp ứng nhu cầu thị trường. Làm được điều này, bản thân viên chức ngành khuyến nông cần được tập huấn, nâng cao kiến thức về kinh tế...

Ông Công cho biết, sắp tới, viên chức ngành khuyến nông không chỉ tư vấn cho nông dân mà còn tư vấn cho địa phương, trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp về kỹ thuật sản xuất, giúp nông dân làm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Văn Dương chỉ đạo, để ngành khuyến nông Đồng Tháp phát triển theo chiều sâu trong thời gian tới cần thiết phải thay đổi vận dụng phương thức sản xuất mới để nâng cao giá trị sản phẩm. Xây dựng kế hoạch thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra; hợp đồng tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp, kết nối để nông dân cung ứng nguồn nguyên liệu sạch cho doanh nghiệp; về kinh phí, tỉnh sẽ cố gắng tạo điều kiện để công tác khuyến nông đổi mới và hoạt động hiệu quả...

Viết bình luận