Hà Tĩnh hỗ trợ 400 tấn giống lúa cho nông dân

Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên lúa xuân 2017 đã ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng lúa của nông dân Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định về việc “Phân bổ hỗ trợ giống cây trồng cho các huyện, thị xã, TP bị thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông”.

Theo đó, hỗ trợ 400 tấn giống lúa cho các địa phương sản xuất vụ HT – mùa năm 2017. Các huyện được hỗ trợ số lượng lớn là: Thạch Hà (66 tấn), Cẩm Xuyên (65 tấn), Can Lộc (55 tấn), Nghi Xuân (45 tấn), Hương Sơn (42 tấn), Đức Thọ (35 tấn)... Giống lúa hỗ trợ gồm: Khang dân đột biến, HT1, Khang dân 18, Nếp 87 và VS1.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở NN-PTNT chủ trì kiểm tra nguồn gốc, chất lượng, chủng loại hạt giống do các đơn vị cung ứng và chịu trách nhiệm về chất lượng giống; kiểm tra giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng giống đúng mục đích, triển khai sản xuất có hiệu quả. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP tiếp nhận giống kịp thời phân bổ giống cho các xã, phường, thị trấn phù hợp với mức độ thiệt hại từng vùng, nhu cầu, khả năng sản xuất thực tế để hỗ trợ, chỉ đạo sản xuất kịp thời vụ...

Viết bình luận