Hướng Dẫn Qui Trình Bón Phân Cho Cây Cam Vinh, Cam V2

Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Phân bón là thứ không thể thiếu trong nông nghiệp. Tuy nhiên bón phân như thế nào, bón loại gì, liều lượng ra sao là một câu hỏi mà cần được nghiên cứu kĩ lưỡng. Dưới đây là qui trình bón phân cho cây cam vinh, cam v2 và có thể tham khảo cho cây có múi.

Với việc sử dụng loại phân NPK, sau khi thu hoạch, cam cần được chăm bón theo quy trình kỹ thuật tập trung vào 04 đợt sau đây:

– Đợt 1(khoảng tháng 11 – 12): Làm cỏ, tỉa cành, bón phân. Trong đó, bón phân được coi là yếu tố quan trọng nhất với công thức bón gồm: 100% phân hữu cơ ủ hoai + 100% phân NPK 5.10.3 + 100% vôi. Cách bón phân cho cam vinh để đạt hiệu quả tối đa gồm: đào rãnh xung quanh tán, trộn đều và bón theo rãnh đào rồi dùng đất lấp kín phân.
–  Đợt 2: Bón thúc đón hoa (tháng 1 – 2) bón 40% lượng NPK.
–  Đợt 3: Bón thúc quả (háng 4 – 5) bón 30% lượng NPK
–  Đợt 4: Bón thúc quả (tháng 7 – 8) bón 30% lượng NPK

Với cam V2 (thu vào tết) bón thêm đợt tháng 9 – 10 mỗi gốc bón 1kg NPK 16.6.16 (chống nứt quả).

Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo một số quy chuẩn bón phân dựa vào các tiêu chí khác nhau theo các bảng dưới đây.

 Bảng 1: Lượng phân bón theo tuổi cây
 

Năm tuổi (năm) N (g/cây) P2O5 (g/cây) K2O (g/cây)
1-3 50-150 500-100 60
4-6 200-250 150-200 120
7-9 300-400 250-300 180
Trên 10 400-800 350-400 240

Ghi chú: Tài liệu của GS. Trần Thế Tục.

 

Bảng 2: Bón phân theo sản lượng

Loại phân và lượng phân Năng suất trên 15 tấn/ha Năng suất trên 8 tấn/ha
N (kg/tấn quả) 7-8 11-12
P2O5 (kg/tấn quả) 7-8 11-12
K2O (kg/tấn quả) 8-10 10-12

Nguồn tin: internet

Viết bình luận