Kết quả kiểm tra, giám sát về sản xuất rau, quả, chè: Còn chưa an toàn

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt về việc thực hiện kiểm tra, giám sát sản xuất rau, quả, chè tại các tỉnh, TP. trong cả nước cho thấy sản phẩm còn chưa an toàn. 


Trên cây rau, kiểm tra tại Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và giám sát 38 cơ sở thuộc 7 tỉnh, TP, gồm: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, TP. HCM, BR-VT, Lâm Đồng ở một số vùng sản xuất ra tập trung, quy mô lớn, kết quả lấy mẫu rau tại thời điểm đang thu hoạch, mẫu đất trồng và mẫu nước tại nơi đang sản xuất rau, phân tích các chỉ tiêu ATVSTP trong rau (KLN, N03, VSV và dư lượng thuốc BVTV) trong đất, nước, phân tích hàm lượng kim loại nặng cho thấy: 7/72 mẫu đất có hàm lượng KLN (Cu) vượt ngưỡng, chiếm 9,7%, trong đó phía Bắc có 3 mẫu vượt ngưỡng. 160/370 mẫu có N03 vượt ngưỡng, chiếm 43% trong đó phía Bắc có 70 mẫu vượt ngưỡng. 65/190 mẫu có KLN vượt ngưỡng, chiếm 34%, trong đó phía Bắc có 29 mẫu vượt ngưỡng. 161/280 mẫu SVS vượt ngưỡng, chiếm 40,7%, trong đó phía Bắc có 52 mẫu vượt ngưỡng. 28/290 mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng, chiếm 9,7%, trong đó phía Bắc có 28 mẫu vượt ngưỡng cho phép.Trên cây chè, Cục trồng trọt đã phối hợp với Sở NN-PTNT các địa phương có vùng sản xuất chè lớn gồm Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái và Lâm Đồng lấy 40 mẫu đất trồng, 40 mẫu nước tưới và 330 mẫu chè búp đưa vào phân tích. Kết quả về các tiêu chí ATVSTP cho thấy: Có 5/40 mẫu đất có hàm lượng KLN (Cu, As và Pb) vượt ngưỡng cho phép, chiếm 12,5% trong đó phía Bắc có 3 mẫu vượt ngưỡng.


Trên quả, tiến hành kiểm tra giám sát tại Bắc Giang, Hà Nam, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh và Nam Định cho thấy 9/106 mẫu quả có hàm lượng Pb vượt ngưỡng chiếm 8,5%, trong đó phía Bắc có 9 mẫu vượt ngưỡng. 25/66 mẫu có VSV vượt ngưỡng chiếm 37% mẫu phân tích.


Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Trí Ngọc cho rằng, năm 2010 cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật về rau an toàn, trong đó, tập trung một số nội dung: Ngưỡng an toàn, mã số các vùng sản xuất an toàn tập trung, mã số tổ chức, cá nhân sản xuất tại vùng tập trung, thí điểm cấp phép sản xuất cho những đơn vị sản xuất rau an toàn có địa chỉ tiêu thụ ổn định hoặc XK; Tăng chỉ định và quản lí hệ thống người lấy mẫu, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận rau an toàn trên phạm vi cả nước, chứng nhận sản xuất rau, quả, chè an toàn theo VietGap. 


Bao Nong Nghiep Viet Nam 

Viết bình luận