17/ 09/ 2018 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - 0 bình luận

HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG DƯA LƯỚI CÔNG NGHỆ CAO

Trong những năm qua, Bắc Ninh có một số mô hình tốt trong sản xuất nông nghiệp mà điển hình là mô hình trồng dưa...

Xem thêm