LAI CHÂU TRỒNG MỚI 1.102HA CÂY MẮC CA TRONG NĂM 2018

Mắc ca là một loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, được đưa vào trồng thử nghiệm tại tỉnh Lai Châu từ năm 2011. Qua hơn 6 năm, cây mắc ca đã trở thành cây trồng phù hợp với đồng đất Lai Châu. Trước tiềm năng, lợi thế và giá trị của cây mắc ca, UBND tỉnh Lai Châu xác định: cây mắcca sẽ tạo đà để phát triển kinh tế của tỉnh; do đó theo kế hoạch đưa ra trong năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành trồng mới 1.102ha cây mắc ca.

Người dân xã Thu Lũm, huyện Mường Tè chăm sóc cây mắc ca

Trong đó, hộ gia đình, cá nhân trồng 902ha (gồm, trồng thuần 684ha; trồng xen: 218ha (quy theo mật độ 300 cây/ha); doanh nghiệp: 200ha (trồng thuần).

Theo đó, để thực hiện hiệu quả kế hoạch đưa ra, Sở Tài chính Lai Châu là đơn vị chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình UBND tỉnh Lai Châu phân bổ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh năm 2018 theo nhiệm vụ trên và Chính sách ban hành tại Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lai Châu  thông báo cho UBND các huyện, thành phố các cơ sở cung cấp nguồn giống để các huyện, thành phố chủ động ký hợp đồng cung ứng giống với các đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng và tổ chức triển khai trồng mới theo kế hoạch.

Viết bình luận