Liên kết chuỗi giá trị cây ăn trái

Đây là giải pháp được đưa ra trong diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp "Phát triển cây ăn quả bền vững khu vực Nam Bộ” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia  phối hợp với Sở NN-PTNT Bến Tre vừa tổ chức.

08-53-41_nh-_cn_lien_ket_chuoi_de_nng_tm_cy_n_tri_nm_bo
Cần liên kết chuỗi để nâng tầm cây ăn trái Nam bộ

Hiện khu vực Nam Bộ có diện tích cây ăn quả hơn 410.000ha, tập trung nhiều tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Nai, Bến Tre… chiếm tỉ lệ trên 50% diện tích của cả nước. Trong đó có 10 loại cây ăn quả đặc sản có giá trị xuất khẩu cao.

Cây ăn quả của Nam Bộ không ngừng được khẳng định cả về sản lượng và chất lượng. Thị trường xuất khẩu đã mở rộng ra 60 quốc gia trên thế giới. Đáng ghi nhận là nhiều sản phẩm cây ăn quả đã có mặt tại thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia…

Tuy nhiên, bên cạnh mặt được, các mô hình sản xuất cây ăn quả khu vực Nam Bộ còn nhiều hạn chế. Dễ thấy nhất là tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chất lượng cây ăn quả chưa đồng đều, các mô hình sản xuất liên kết còn hạn chế; thiếu quy hoạch, trồng chạy theo phong trào, công tác xử lý sau thu hoạch chưa được quan tâm đúng mức.

Phát biểu tại diễn đàn, TS Võ Mai, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho biết: Từ nhu cầu của thị trường xuất khẩu cho thấy thế giới đang theo xu hướng sản phẩm sạch, có nguồn ngốc rõ ràng. Để đáp ứng yêu cầu này, người trồng cây ăn trái cần liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, bà con cần thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP. Bên cạnh đó, cái thiếu lớn nhất của chúng ta hiện nay là công nghệ sau thu hoạch. Phải giải quyết được hai vấn đề này thì cây ăn quả mới có bước tiến mới.

Viết bình luận