Mô hình trồng cỏ lợi nhuận trên 52 triệu đồng/ha/năm

Sau hơn 2 năm thực hiện, đề tài "Thử nghiệm kỹ thuật lót ni lông mặt đáy tầng đất canh tác trong thâm canh cỏ trên đất khô hạn đang bị hoang mạc hoá phục vụ chăn nuôi, bảo vệ môi trường ở tỉnh Bình Định" do TS Nguyễn Thanh Phương cùng các cộng sự của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thực hiện đã mang lại kết quả rất khả quan. 


Nhóm tác giả đã chọn vùng đất cát khô hạn tại thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát làm địa điểm triển khai đề tài, đối tượng nghiên cứu là các loại cỏ voi (cỏ voi King grass, Florida và Madagasca). Với 3 công thức thí nghiệm là: Tưới phun mưa không lót ni lông, lót ni lông kết hợp với phun mưa, tưới tràn; các tác giả đã theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cỏ này qua nhiều giai đoạn khác nhau.


Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất bình quân 3 năm của cỏ voi trồng thâm canh với kỹ thuật tưới phun mưa có lót ni lông đạt năng suất cao nhất là 264,25 tấn/ha/năm, ở thí nghiệm tưới phun mưa đạt 190,62 tấn/ha/năm. Theo các tác giả, 
trồng cỏ voi thâm canh với kỹ thuật phun mưa cho lợi nhận bình quân cao nhất trong 3 năm là 52,970 triệu đồng/ha/năm.


Bên cạnh đó, sử dụng phương pháp tưới phun có lót ni lông có thể tiết kiệm lượng nước khoảng 46,4% so với tưới tràn thông thường. Đồng thời, phương pháp này còn có thể tích tụ được nhiều mùn, chất dinh dưỡng hơn và có thể thâm canh trên các vùng đất khô hạn của tỉnh Bình Định.


Bao Nong Nghiep Viet Nam 

Viết bình luận