Nhật Bản- Thị trường xuất khẩu trái cây tiềm năng của Việt Nam

Do sản xuất trong nước
chỉ đảm bảo khoảng 39% nhu cầu trái cây nên
hằng năm Nhật Bản vẫn phải nhập
một số lượng rất lớn các loại trái cây
như xoài, măng cụt, bưởi, táo… Hiện
Nhật Bản nhập khẩu trái cây chủ yếu
từ các nước Philippines, Thái Lan, Trung Quốc… do
hầu hết hàng hóa các nước này đều tuân
thủ theo qui trình xử lý rất chặt chẽ, bắt
đầu từ khâu gieo hạt cho đến khi thu
hoạch, bảo quản và đóng gói xuất đi. Qui trình
này đã được Chính phủ hai nước thông
qua hiệp định công nhận lẫn nhau, nghĩa là hàng
nông sản hai nước khi nhập khẩu nghiễm nhiên
được chấp nhận.

Đối với trái cây
Việt Nam, phía Nhật hiện nay chỉ cho nhập
một số loại chính như chuối (còn xanh), sầu
riêng, dứa và dừa, nhập khẩu những loại trái
cây khác khá hạn chế. Hai tháng đầu năm 2007,
kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang
Nhật Bản đạt khoảng 272.000USD nhưng
triển vọng sẽ cao hơn trong các tháng tới.

Hiện nay, Việt Nam
cần có hướng tới xây dựng các hiệp định
quy định về chất lượng sản phẩm
để thúc đẩy hơn nữa hoạt động
xuất khẩu trái cây nói riêng và nông sản nói chung sang
thị trường lớn này.

Viết bình luận