Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 11 - 17/7)

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sâu cuốn lá non lứa 5 gây hại trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, dự kiến trưởng thành lứa 4 ra rộ từ ngày 10/7, sâu non lứa 5 tuổi 1 - 3 sẽ gây hại từ 12 - 20/7 trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh.

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc

- Rầy nâu, rầy lưng trắng hại diện hẹp trên mạ mùa và lúa mùa sớm.

- Sâu đục thân 2 chấm: Trứng tiếp tục nở, sâu non gây hại dảnh héo trên mạ mùa và lúa mùa cực sớm - sớm, lúa sạ.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tuổi lớn hại diện hẹp trên mạ và lúa mùa cực sớm - sớm, lúa sạ.

- Ốc bươu vàng, ruồi, đạo ôn lá, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn… gây hại trên mạ và lúa mùa cực sớm - sớm.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 5 gây hại trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, dự kiến trưởng thành lứa 4 ra rộ từ ngày 10/7, sâu non lứa 5 tuổi 1 - 3 sẽ gây hại từ 12 - 20/7 trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh.

- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng có xu hướng tăng trên lúa HT giai đoạn đứng cái - làm đòng.

- Bệnh khô vằn, bạc lá, bệnh lùn sọc đen có xu hướng phát sinh tăng.

- Ốc bươu vàng hại nặng tại các khu ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại nhẹ, chuột gây hại cục bộ; Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại nhẹ; sâu keo, bọ trĩ gây hại mức độ nhẹ; ốc bươu vàng hại cục bộ lúa sạ ở những vùng trũng, gần kênh mương.

- Trên lúa XH: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn gây hại cục bộ.

Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Phổ biến tuổi trưởng thành, tuổi 1. Mật độ rầy có thể từ trung bình - cao do đợt rầy di trú này trùng với thời gian thu hoạch rộ lúa HT chính vụ.

- Các địa phương có gieo sạ lúa TĐ - mùa 2017 cần tích cực chuẩn bị đất, xuống giống né rầy đạt hiệu quả cao để hạn chế thấp nhất rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông sẽ phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.

- Nguy cơ thời gian tới rầy nâu di trú truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang lúa TĐ giai đoạn mạ.

- Lưu ý sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt, chuột ở giai đoạn đẻ nhánh - trỗ chín.  

2. Trên cây trồng khác

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, phấn trắng… phát sinh gây hại nhẹ - trung bình.

- Trên cây ngô: Châu chấu tre, chuột, tiếp tục hại; Bệnh khô vằn, đốm lá hại nhẹ.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tiếp tục tăng; bệnh chết nhanh, chết chậm giảm nhẹ.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại.

CỤC BVTV

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

+ Trong điều kiện thời tiết bất lợi của vụ HT, diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn (đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông) tăng mạnh, sử dụng thuốc đặc trị Beam 75WP (250gr/ha) phun khi bệnh chớm xuất hiện.

+ Phối hợp Beam 75WP (250gr/ha) + Bonny 4SL (500ml/ha) trừ đạo ôn và bạc lá do vi khuẩn cùng lúc tấn công cây lúa.

+ Phối hợp Beam 75WP (250gr/ha) với Aviso 350SC (0,35 lít/ha) phòng trừ các nấm bệnh phổ rộng gây bệnh đạo ôn và lem lép hạt giai đoạn trước trổ và sau trổ đều.

+ Sử dụng Pulsor 23DC (0,22 - 0,33 lít/ha), Catcat 250EC, Vali 5SL phun khi bệnh vết bệnh khô vằn (trên lúa, ngô) lúc mới xuất hiện.

+ Giải pháp trừ rầy nâu (môi giới truyền bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá) hiệu quả là phun Applaud 25WP (700gr/ha) hoặc rải Wellof 3GR (12 - 15kg/ha), rải đều trên ruộng lúa khi rầy ở tuổi 1, 2.

+ Để trừ sâu đục thân hại lúa, sử dụng Nurelle D 25/2.5EC (1 - 1.5 lít/ha), phun sau khi bướm nở rộ 5 - 7 ngày. Đối với sâu cuốn lá nhỏ phun ở ngưỡng phòng trừ sử dụng Opulent 150SC hoặc Wellof 330EC.

+ Các tỉnh có diện tích ốc bươu vàng gây hại mạnh, sử dụng thuốc rải Honeycin 6GR (5 - 6kg/ha). Rải trên ruộng lúa xăm xắp nước 3 - 5cm khi ốc xuất hiện, hoặc rút nước cho ốc tập trung theo rãnh rồi rải thuốc.

Ngoài ra, thời tiết vụ HT biến động bất lợi (mưa to, gió lớn), bổ sung thêm phân bón Hoàng Hổ Si (chứa thành phần là SiO2) hoặc Foliar Blend để giúp lúa cứng cây, tăng sức đề kháng, chống chịu sâu bệnh, thời tiết bất lợi, chống đổ ngã, tăng năng suất và chất lượng.

Cây rau: Sử dụng phân bón lá Foliar Blend (50ml/16 lít) cung cấp dinh dưỡng vi lượng dễ hấp thụ cho cây trồng. Kích thích sự sinh trưởng phát triển của cây trồng, đồng thời kích thích sự phát triển của vi sinh vật có ích trong đất, giúp cây trồng khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản khi thu hoạch.

Cây ngô: Sử dụng Maxer 660SC (1,25 - 2,5 lít/ha) trừ cỏ ở giai đoạn từ 7 - 20 ngày đối với ruộng bắp biến đổi gen.

Cây tiêu: Đối với bệnh chết nhanh, chết chậm trên tiêu, khuyến cáo phòng bệnh định kỳ. Kết hợp phun phủ trụ các sản phẩm Manozeb 80WP (1kg/phuy 200 lít nước) + Bonny 4SL (250ml/phuy 200 lít nước), phun 4 - 6 lít nước/gốc và kết hợp rải Wellof 3GR (20 - 25gr/gốc) trừ rệp sáp gốc và rễ.

Cà phê: Phòng bệnh thán thư (khô cành, quả) sử dụng Manozeb 80WP (80gr/bình 16 lít nước) kết hợp Aviso (20ml/bình 16 lít nước) để phòng và trị bệnh.

Viết bình luận