Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 12 – 18/9)

Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non hại diện hẹp trên trà lúa cấy muộn và những diện tích lúa xanh tốt. Rầy lứa 6 hại diện rộng trên các trà lúa...

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non hại diện hẹp trên trà lúa cấy muộn và những diện tích lúa xanh tốt. Rầy lứa 6 hại diện rộng trên các trà lúa. Sâu đục thân 2 chấm trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non gây hại trà lúa trỗ sau 10/9.

- Bệnh lùn sọc đen gây hại trà lúa mùa trung - muộn, tập trung các tỉnh ven biển. Bệnh bạc lá tiếp tục tăng diện tích hại. Bệnh đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn, vàng lụi, chuột, bọ xít dài… có thể gia tăng.

Các tỉnh Bắc Trung bộ

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành lứa 6 ra rộ, sâu non lứa 7 phát sinh từ trung tuần tháng 9 gây hại trên lúa mùa muộn giai đoạn đứng cái - đòng trỗ tại các huyện miền núi Thanh Hóa, Nghệ An.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng hại trên lúa mùa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ. Bệnh lùn sọc đen hại trên lúa Mùa muộn tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại nặng tại Nghệ An, Thanh Hóa. Bệnh khô vằn, lem lép hạt hại trên lúa trỗ - chín.

Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân bông bạc, bệnh lem lép thối hạt, khô vằn... hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân... phát sinh rải rác. Sâu cuốn lá nhỏ gây hại chủ yếu lúa vụ 10, lúa gieo thẳng, lúa rẫy giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái.

Các tỉnh phía Nam

Rầy nâu: Dự kiến rầy cám nở rộ. Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại trên lúa thu đông, mùa. Bệnh đạo ôn gia tăng diện tích trên lúa thu đông, mùa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Cần chú ý đến ốc bươu vàng ở giai đoạn mạ; bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt ở giai đoạn đẻ nhánh- đòng trỗ.

2. Trên cây trồng khác

- Trên ngô và rau màu: các đối tượng sinh vật gây hại chính phát sinh gây hại nhẹ.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết chậm, rệp sáp, thán thư... gây hại tăng.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành, rệp sáp, bệnh thán thư, bọ xít muỗi... gây hại tăng.

- Ảnh hưởng mưa, bão bệnh đốm nâu thanh long, bệnh chết nhanh chết chậm trên tiêu phát triển. Riêng đối với bệnh đốm nâu sẽ gia tăng tỷ lệ nhiễm trên các vườn đang mang trái.

- Bệnh chổi rồng hại nhãn, bọ cánh cứng hại dừa tăng nhẹ.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư... tiếp tục phát sinh gây hại.

- Cây mía: Bệnh trắng lá gây hại cục bộ mía ở vùng ổ dịch.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục phát sinh gây hại, xu hướng tăng chậm.

CỤC BVTV

Khuyến cáo

Trên lúa:

+ Đối với diện tích gieo sạ mới, sử dụng thuốc trừ cỏ Rainbow 410SE với cơ chế “Diệt mầm 2 lớp”, mạnh mẽ hơn diệt cỏ chưa mọc mầm và đã mọc mầm. Sử dụng 1 cặp Rainbow 410SE (gồm Rainbow 125ml + Chất an toàn Fenclorim 50ml) cho 1.000m2, trừ hiệu quả cỏ dại trong ruộng lúa ở giai đoạn 0 - 3 ngày sau sạ. Với phổ diệt cỏ rộng, diệt cả 3 nhóm cỏ: hòa bản, chác lác, lá rộng, an toàn cho mầm lúa.

+ Phòng trừ rầy nâu dùng Applaud 25WP - Giải pháp trừ rầy nâu (môi giới truyền bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá) hiệu quả (700g/ha). Hoặc Wellof 3GR (12 - 15kg/ha).

+ Trừ sâu đục thân, dùng Nurelle D 25/2.5EC (1 - 1,5 lít/ha) phun sau khi bướm nở rộ 5 - 7 ngày.

+ Với sâu cuốn lá nhỏ, dùng Opulent 150SC (6ml/bình 16 lít, Phun 2,5 – 3 bình/1.000 m2) hoặc Wellof 330EC (0,8 - 1 lít/ha, pha 40 - 50ml/bình 16 lít nước).

+ Phòng trừ đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, dùng BEAM 75WP – "Cắt ngay cháy lá” (250g/ha).

+ Sử dụng Aviso 350SC (0,35 lít/ha, 14ml thuốc/bình 16 lít nước) phòng trừ bệnh lem lép hạt.

+ Phối hợp BEAM 75WP (250g/ha) + Bonny 4SL (500ml/ha) + Aviso 350SC (0,35 l/ha) để phòng trừ bệnh đạo ôn, bạc lá do vi khuẩn và lem lép hạt cùng lúc tấn công cây lúa.

+ Sử dụng Pulsor 23DC (0,22-0,33 l/ha), Catcat 250EC, Vali 5SL phun khi bệnh vết bệnh khô vằn (trên lúa, ngô) lúc mới xuất hiện.

Cây ngô (bắp): Sử dụng Maxer 660SC (1,25 - 2,5 lít/ha) trừ cỏ ở giai đoạn từ 7 - 20 ngày đối với ruộng ngô (bắp) biến đổi gen.

Cây tiêu:

+ Đối với bệnh chết nhanh, chết chậm, khuyến cáo phòng bệnh định kỳ. Kết hợp phun phủ trụ Manozeb 80WP (1kg/phuy 200 lít nước) + Bonny 4SL (250ml/phuy 200 lít nước), phun 4 - 6 lít nước/gốc và kết hợp rải Wellof 3GR (20 - 25g/gốc) trừ rệp sáp gốc và rễ.

+ Để trừ tốt nấm Phytophthora (nguyên nhân gây ra bệnh chết nhanh cây tiêu), sử dụng sản phẩm Gekko 20SC – Chứa hoạt chất Amisulbrom (sử dụng 200ml thuốc/200 lít nước), tưới 4-6l/gốc để tiêu diệt mầm bệnh.

Cà phê: Phòng bệnh thán thư (khô cành, quả) sử dụng Manozeb 80WP (80g/bình 16 lít nước) kết hợp Aviso (20ml/bình 16 lít nước) để phòng và trị bệnh.

Viết bình luận