Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24 - 31/7)

Rầy tiếp tục hại diện hẹp lúa mùa cực sớm - sớm, tập trung trên các giống nhiễm...

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc

- Rầy tiếp tục hại diện hẹp lúa mùa cực sớm - sớm, tập trung trên các giống nhiễm.

- Sâu non tiếp tục gây hại diện hẹp trên lúa mùa cực sớm, sớm - chính vụ…

- Ốc bươu vàng, chuột, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn… tiếp tục hại tăng.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Sâu non lứa 5 gây hại trên lúa HT giai đoạn làm đòng, trên lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái. Gây trắng lá tại Nghệ An, Hà Tĩnh trên những diện tích chưa được phòng trừ.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng tăng trên lúa HT giai đoạn làm đòng và trên lúa mùa giai đoạn đứng cái. Hại nặng tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế giai đoạn làm đòng.

- Bệnh lùn sọc đen, bệnh khô vằn, bạc lá, chuột gây hại tăng.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Bọ trĩ, sâu keo, cuốn lá nhỏ... gây hại trên lúa HT muộn giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Rầy, sâu cuốn lá nhỏ, khô vằn... gây hại tăng; bệnh lem lép hạt, đạo ôn cổ bông... hại cục bộ.

- Bệnh đạo ôn lá hại cục bộ trên lúa HT và lúa rẫy giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.

- Chuột gia tăng gây hại lúa HT giai đoạn đẻ nhánh - đòng.

- Ốc bươu vàng: Gây hại cục bộ lúa sạ muộn tại các vùng trũng thấp.

Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: phổ biến tuổi 1 - 3, gây hại nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, có thể nhiễm nặng cục bộ trên lúa giai đoạn đòng trỗ.

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Xuất hiện chủ yếu trên các trà lúa lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.

- Bệnh đạo ôn: Lúa HT đang giai đoạn thu hoạch rộ nên diện tích nhiễm bệnh sẽ giảm.

- Bệnh cháy bìa lá: Phát sinh trên lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng trỗ.  

2. Trên cây trồng khác

- Trên rau: Sâu, bọ, rệp gây hại trên rau ăn lá; bệnh đốm lá, phấn trắng trên rau họ bầu bí; sâu đục quả, nhện đỏ, bệnh thán thư trên cây họ cà. Bệnh khảm vàng lá trên đậu đỗ ở Gia Lai.

- Trên cây ngô: Sâu, bệnh khô vằn, đốm lá... gây hại nhẹ.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, rệp sáp, chết nhanh, chết chậm... hại xu hướng giảm.

- Cây cà phê: Rệp sáp, bệnh khô cành, gỉ sắt... gây hại tăng chậm.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gia tăng diện tích nhiễm.

- Cây điều: Bọ xít muỗi và bệnh thán thư tăng diện tích gây hại.

- Cây sắn: Nhện đỏ, rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng... tiếp tục gây hại.

Khuyến cáo

Trên lúa:

+ Trong điều kiện thời tiết bất lợi của vụ HT, diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn gia tăng mạnh, sử dụng thuốc đặc trị Beam 75WP (250g/ha) phun khi bệnh chớm xuất hiện.

+ Phối hợp Beam 75WP (250g/ha) + Bonny 4SL (500ml/ha) để trừ cả đạo ôn và bạc lá.

+ Phối hợp Beam 75WP (250g/ha) với Aviso 350SC (0,35 lít/ha) để phòng trừ các nấm bệnh phổ rộng gây bệnh đạo ôn và lem lép hạt giai đoạn trước trổ và sau trổ đều.

+ Sử dụng Pulsor 23DC (0,22 - 0,33 lít/ha), Catcat 250EC, Vali 5SL phun khi bệnh vết bệnh khô vằn (trên lúa, ngô) lúc mới xuất hiện.

+ Giải pháp trừ rầy nâu (môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá) hiệu quả là phun Applaud 25WP (700g/ha) hoặc rải Wellof 3GR (12 - 15kg/ha), rải đều trên ruộng lúa khi rầy ở tuổi 1, 2.

+ Để trừ sâu đục thân hại lúa, sử dụng Nurelle D 25/2.5EC (1 - 1,5 lít/ha), phun sau khi bướm nở rộ 5 - 7 ngày. Đối với sâu cuốn lá nhỏ phun ở ngưỡng phòng trừ sử dụng Opulent 150SC hoặc Wellof 330EC.

+ Các tỉnh có ốc bươu vàng gây hại mạnh, sử dụng thuốc rải Honeycin 6GR (5 - 6kg/ha).

Ngoài ra, thời tiết vụ HT có mưa to, gió lớn, bà con có thể bổ sung thêm phân bón Hoàng Hổ Si hoặc Foliar Blend.

Cây rau:

+ Để trị sâu tơ gây hại bắp cải sử dụng thuốc Opulent 150SC với liều lượng 16ml/bình 16 lít nước, phun khi sâu được 1 - 2 tuổi.

+ Sử dụng sản phẩm phân bón lá Foliar Blend (50ml/16l) để cung cấp dinh dưỡng vi lượng dễ hấp thụ cho cây trồng, kích thích sự sinh trưởng phát triển của cây trồng, kích thích sự phát triển của vi sinh vật có ích trong đất, giúp cây trồng khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản khi thu hoạch.

Cây ngô: Sử dụng Maxer 660SC (1,25 - 2,5 lít/ha) trừ cỏ ở giai đoạn từ 7 - 20 ngày đối với ruộng bắp biến đổi gen.

Cây tiêu: Đối với bệnh chết nhanh, chết chậm, khuyến cáo phòng bệnh định kỳ. Kết hợp phun phủ trụ các sản phẩm Manozeb 80WP (1kg/phuy 200 lít nước) + Bonny 4SL (250ml/phuy 200 lít nước), phun 4 - 6 lít nước/gốc và kết hợp rải Wellof 3GR (20 -25g/gốc) trừ rệp sáp gốc và rễ.

Cà phê: Phòng bệnh thán thư (khô cành, quả) sử dụng Manozeb 80WP (80g/bình 16 lít nước) kết hợp Aviso (20ml/bình 16 lít nước) để phòng và trị bệnh.

Viết bình luận