Phát triển các mô hình HTX ngành hàng gắn thế mạnh địa phương

Đó là một trong những nội dung chính được Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp vùng trung du và miền núi phía Bắc tổ chức mới đây tại tỉnh Hà Giang.

16-05-27_20170610_082114
Hội nghị sơ kết thi hành Luật HTX tại Hà Giang ngày 10/6

 

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác Ma Quang Trung cho biết, khu vực trung du và miền núi phía Bắc, nông dân chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Thống kê cho thấy, mới chỉ có 15% số hộ nông dân, tương đương hơn 1,8 triệu hộ ở khu vực này tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp. Một bộ phận hợp tác xã đã tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 nhưng còn mang tính hình thức. Các mô hình hợp tác xã kiểu mới trong các lĩnh vực chuyên ngành như: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp… chậm được tổng kết và nhân rộng.

Tháo gỡ khó khăn trong đăng ký lại, thành lập mới, sát nhập, giải thể, chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, các đại biểu cho rằng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân và cán bộ cơ sở. Bên cạnh đó, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện và ban hành các Nghị định mới và sửa đổi Nghị định có liên quan để hoàn thiện thể chế nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp phát triển.

Ông Vương Mạnh Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Thành Sơn, một HTX hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản ở tỉnh Lào Cai cho rằng, đặc thù của sản phẩm nông nghiệp là mang tính thời vụ, tạo điều kiện cho hợp tác xã đề nghị phải đẩy mạnh cải cách về thủ tục hành chính để có thể tiếp cận vốn nhanh nhất, tạo điều kiện thu mua bao tiêu sản phẩm cho các xã viên, nâng cao hoạt động của hợp tác xã.

Theo Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Giang, ông Nguyễn Đức Vinh, thực tế tại Hà Giang cho thấy, những HTX được thành lập trên cơ sở ngành hàng, phát huy các thế mạnh, đặc sản của địa phương hoạt động ngày một hiệu quả hơn. Điển hình có HTX Phìn Hồ Trà, HTX Chế biến dược liệu thôn Nặm Đăm, HTX Nuôi ong bạc hà… Qua đó, ông Vinh đề nghị nhà nước cần có nhiều cơ chế chính sách hơn nữa dành cho khu vực HTX này, đặc biệt trong khâu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đánh giá cao kết quả đạt được sau gần 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, tốc độ tăng hợp tác xã nông nghiệp không nhiều nhưng chất lượng hoạt động của các hợp tác xã được nâng lên rõ rệt do nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả đã giải thể.

16-05-27_20170610_100811
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam

Nhờ việc gắn kết chủ động vùng nguyên liệu, cung cấp đầu vào cũng như bao tiêu sản phẩm đầu ra, qua thực tế ở 15 tỉnh, thành phố khu vực trung du và miền núi phía Bắc có đến 38% hợp tác xã hoạt động hiệu quả sau khi tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Đây là xu hướng chuyển biến tích cực để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay, góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về hợp tác xã được tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012.

“Chính phủ giao Bộ NN-PTNT xây dựng Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã kiểu mới trên các lĩnh vực nông nghiệp. Căn cứ vào đặc thù và lợi thế của mỗi tỉnh nên xây dựng Đề án của riêng mình, qua đó sẽ nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực của Trung ương và địa phương để thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Theo quy định của Luật, các địa phương cần nhân rộng các mô hình hợp tác kiểu mới. Thời gian tới, cùng với các Bộ, ngành liên quan, Bộ NN-PTNT sẽ rà soát các cơ chế, chính sách và kiến nghị Chính phủ bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện phát triển các hợp tác xã kiểu mới hiện nay”, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam.

Sau 5 năm triển khai Luật HTX trong lĩnh vực nông nghiệp cho thấy, trong khi các hợp tác xã hoạt động dịch vụ, chủ yếu cung cấp đầu vào tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng hoạt động khó khăn, yếu kém thì những HTX ngành hàng tham gia đầy đủ cùng với các xã viên từ khâu đầu vào đến sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm và đặc biệt là xây dựng thương hiệu ngày một lớn mạnh và làm ăn hiệu quả. Đây là một hướng phát triển quan trọng mà các hợp tác xã cần được khuyến khích trong thời gian tới.

(Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam).

Viết bình luận