Phụ phẩm biogas làm phân bón

Mô hình sử dụng phụ phẩm Biogas bón cho lúa ỏ Đồng Hỷ-Thái NguyênTheo kết quả nghiên cứu từ Dự án chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam, phụ phẩm khí sinh học có 2 dạng: nước thải lỏng, gồm các chất hòa tan, lơ lửng thường xuyên được đẩy ra ngoài với số lượng bằng lượng phân và nước thải nạp vào công trình hàng ngày và bã phân đặc, là phần lắng đọng ở đáy bể biogas được định kỳ lấy ra. 


Cả 2 dạng phụ phẩm đều có thể sử dụng bón trực tiếp cho cây trồng hoặc phối trộn với các loại nguyên liệu 
hữu cơ khác để chế biến thành các loại phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh… giàu dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng rất có giá trị. Căn cứ đặc tính của từng loại phụ phẩm, người ta thường dùng loại nước thải dạng lỏng để bón thúc, dạng bã phân đặc để bón lót. Ngoài ra, cả 2 dạng lỏng và bã đặc có thể được sử dụng như một loại men phối trộn trong quá trình chế biến các loại phân hữu cơ khác. 


Bao Nong Nghiep Viet Nam 

Viết bình luận