Quảng Ngãi: Dưa hấu rớt giá

Vụ ĐX, toàn tỉnh Quảng Ngãi gieo trồng khoảng trên 1.000 ha dưa hấu. Hiện các trà dưa sớm đang bắt đầu thu hoạch. 


Trọng lượng dưa từ 5-7 kg/trái chiếm số lượng nhiều, cá biệt có loại từ 8-10kg/trái. Năng suất bình quân từ 30-40 tấn. Tuy nhiên, giá dưa hiện nay chỉ từ 800- 1.000 đồng/kg, không đủ bù chi phí sản xuất. Mỗi sào dưa chi phí khoảng 1,2- 1,3 triệu đồng (hạt giống, bạt ny lông, 
phân bón và tiền dầu chạy máy để tưới dưa, thuốc BVTV).


Bao Nong Nghiep Viet Nam 

Viết bình luận