Rau và cây ăn quả thu nhập tăng 4 - 8 lần lúa

Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, mô hình sản xuất rau và cây ăn quả theo hướng an toàn, bền vững...

16-48-11_mo-hinh-trong-muop 

Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, mô hình sản xuất rau và cây ăn quả theo hướng an toàn, bền vững tại một số vùng rau trên địa bàn đã giúp cho bà con nông dân thu nhập tăng từ 4 - 8 lần so với làm lúa.

Theo đó, trung tâm đã phối hợp với các địa phương triển khai mô hình sản xuất rau và cây ăn quả theo hướng an toàn, bền vững tại một số vùng rau với diện tích 8,1ha, chủ yếu tập trung ở các vùng rau La Hường (2ha) ở quận Cẩm Lệ, vùng rau Phú Sơn Nam (6,1ha) ở huyện Hòa Vang. Các loại giống rau, cây ăn quả chủ yếu là dưa leo, khổ qua, bí đao, bầu, mướp...

Kết quả năng suất và hiệu quả đạt rất cao, doanh thu mô hình đạt từ 50 - 80 triệu đồng/ha/vụ, hiệu quả kinh tế nâng cao gấp 4 - 8 lần so với trồng lúa.

Viết bình luận