Thông tin công nghệ sinh học mới

Tăng cường sức chống bệnh cho lúa bằng kỹ thuật truyền gen 


Kỹ thuật truyền gen dựa trên những tiến bộ gần đây của sinh học tế bào và sinh học phân tử nhằm nâng cao khả năng chống bệnh cho cây lúa, góp phần đáng kể làm tăng năng suất lúa và giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Nghiên cứu được tiến hành tại Bộ môn nghiên cứu lúa, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc gia Nhật Bản. Các cây lúa được truyền các prôtêin tương ứng với các prôtêin gây bệnh của các vi sinh vật gây bệnh như thionin, chitinase và furoindoline, đã thể hiện mức độ chống chịu cao với bệnh đạo ôn và bệnh bạc lá lúa là hai loại bệnh hại lúa quan trọng bậc nhất ở Nhật Bản. 


Mặt khác các dị dạng về kiểu hình của cây lúa cũng không thấy xuất hiện. Các kiểm tra hậu thế cũng chứng tỏ rằng các thế hệ con cháu cũng có khả năng chống bệnh cao. Khi các gen của phản ứng bảo vệ ở hai loại cây họ hoa thập tự Brassica oleracae và B.compestiris được cải tiến để thay thế một mono acid đơn ở mỗi đơn vị vị trí và được đưa vào cây lúa từng gen một đã cho sức chống bệnh cao hơn nhiều so với các gen được đưa vào từ các loài cây dại. Ảnh hưởng của vùng biên thứ 3 đến phản ứng bảo vệ của cây truyền gen đã được kiểm tra. Khi các gen chứa vùng biên thứ 3 được đưa vào, tần số xuất hiện các cây lúa chống bệnh cao hơn hẳn các gen không có vùng biên này. Phát hiện này chứng tỏ rằng vùng biên thứ 3 liên quan đến tính ổn định của mARN thuần thục trong các gen bảo vệ cây.


Bao Nong Nghiep Viet Nam 

Viết bình luận