Thủ tướng đồng ý xuất hơn 2.000 tấn hạt giống hỗ trợ địa phương bão lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ NN-PTNT xuất cấp không thu tiền 1.800 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô, 60 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 9 (gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TT- Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đăklăk). Mức hỗ trợ cho từng tỉnh do Bộ NN-PTNT quyết định. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN-PTNT xuất không thu tiền 20 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý, hỗ trợ cho 6 tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 (gồm Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đăklăk); mỗi tỉnh được hỗ trợ 3 tấn, riêng Gia Lai được hỗ trợ 5 tấn hạt giống rau.


Bao Nong Nghiep Viet Nam

Viết bình luận