Thủ tướng yêu cầu mua thuốc BVTV dự trữ quốc gia

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NN- PTNT sử dụng số kinh phí dự toán đã được phê duyệt để nhập mua ngay thuốc BVTV đưa vào dự trữ quốc gia. Thủ tướng lưu ý, trường hợp đã sử dụng hết kinh phí dự toán được duyệt mà lượng hàng vẫn chưa đủ so với kế hoạch thì giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ NN- PTNT trình Thủ tướng Chính phủ phương án quyết định.


Theo chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó, mục tiêu đặt ra là tổng mức dự trữ quốc gia đến năm 2010 sẽ tăng gấp 2 lần tổng mức dự trữ quốc gia năm 2005 và đến năm 2020 tăng gấp 2 lần tổng mức dự trữ quốc gia năm 2010. Trong đó, riêng đối với các mặt hàng thuốc BVTV và giống cây trồng, chiến lược dự trữ quốc gia định hướng từng bước chuyển sang cơ chế dự trữ thường xuyên các mặt hàng này.

Bao Nong Nghiep Viet Nam 

Viết bình luận