Trà Cú hỗ trợ hơn 7,5 tỉ đồng đào tạo nghề

Tính đến nay, tổng số lao động nông thôn qua đào tạo nghề của huyện Trà Cú được nâng lên gần 48.592 lao động...

14-19-57_dscn4622
Anh Kiên Chuẩn ở ấp Bến Bạ (xã Hàm Tân – Trà Cú) sau khi học nghề ngắn hạn đã mạnh dạn chuyển mảnh vườn tạp sang trồng cây màu.

 

5 năm qua, từ các nguồn kinh phí hỗ trợ, Chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề, việc làm; Đề án dạy nghề 1956, Dự án dạy nghề giảm nghèo đồng bằng sông Cửu Long, huyện Trà Cú (Trà Vinh) đã mở được 256 lớp dạy nghề ngắn hạn và dài hạn, có 8.047 lao động tham gia học (trong đó dân tộc Khmer 4.198 lao động), với tổng kinh phí trên 7,5 tỷ đồng. Số lao động tham gia học nghề có việc làm 6.618 lao động (chiếm tỷ 82,24%).

Tính đến nay, tổng số lao động nông thôn qua đào tạo nghề của huyện Trà Cú được nâng lên gần 48.592 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 39% với các nghề đào tạo: trồng trọt, chăn nuôi- thú y, may công nghiệp, sửa chữa máy nổ, kỹ thuật xây dựng, đan lát. Thông qua các lớp dạy nghề, nhiều lao động nông thôn đã có điều kiện tiếp cận với một số ngành nghề mới, thêm cơ hội tìm việc làm, nhiều nông hộ nhờ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Viết bình luận