TRỒNG DƯỢC LIỆU CÔNG NGHỆ CAO SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỚI 3 TỶ

(Dân Việt) Theo Nghị định số 65/2017 vừa được Chính phủ ban hành, Nhà nước ưu đãi về đất đai; hỗ trợ sản xuất giống, hỗ trợ áp dụng công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu… cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến nuôi trồng, khai thác dược liệu trên lãnh thổ Việt Nam.

 Về sản xuất giống, Nhà nước hỗ trợ 1 lần 50% tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (cải tạo đồng ruộng, thủy lợi, giao thông nội đồng, nhà lưới, nhà kính, chuồng trại, kho bảo quản, xử lý môi trường) cho các cơ sở nhân giống tập trung có quy mô từ 2ha trở lên đối với cây dược liệu, 0,5ha trở lên đối với vật nuôi làm dược liệu, tối đa không quá 2 tỷ đồng/cơ sở.

Đối với cơ sở sản xuất giống dược liệu ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí do Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành, mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 cơ sở.

tròng duọc liẹu cong nghẹ cao sẽ duọc hõ trọ tói 3 tỷ hinh anh 1

Nông dân xã Hải Toàn (Hải Hậu, Nam Định) chăm sóc vườn đinh lăng dược liệu.

Hỗ trợ 1 lần 60% chi phí sản xuất giống gốc, 30% chi phí sản xuất giống thương phẩm theo định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành. Trường hợp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, mức hỗ trợ tương ứng là 80% và 50%; hỗ trợ 100% chi phí tập huấn kỹ thuật cho người trực tiếp sản xuất giống theo nội dung và định mức chi quy định tại Nghị định số 2/2010.

Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ áp dụng công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt. Cụ thể, các tổ chức, cá nhân nếu xây dựng mô hình áp dụng công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt thì được hỗ trợ 100% chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với mô hình trồng trọt; 100% chi phí giống, thức ăn, thuốc thú y đối với mô hình chăn nuôi, theo định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành. Được hỗ trợ 1 lần 100% chi phí cấp chứng nhận nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt.

Nhà nước cũng hỗ trợ 100% chi phí tập huấn kỹ thuật cho người trực tiếp nuôi trồng và khai thác theo nội dung và định mức chi quy định tại Nghị định số 2/2010.

Nghị định cũng quy định hỗ trợ 1 lần 15 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng và mua giống dược liệu cho dự án trồng cây dược liệu tập trung có quy mô từ 5ha trở lên hoặc cho dự án chăn nuôi tập trung có quy mô từ 2 ha trở lên.

 

Viết bình luận