Xây dựng mô hình sản xuất vải thiều an toàn

Ngày 7/8, tại huyện Tân Yên - Bắc Giang, Viện nghiên cứu đào tạo và Tư vấn khoa học – thuộc Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Bắc Giang chủ trì tập huấn kỹ thuật sản xuất vải thiều an toàn bằng thuốc thảo mộc trên cây vải sớm. 


Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Yên thực hiện, dự kiến trên 10 ha. Những hộ dân tham gia trong mô hình sẽ được tư vấn giới thiệu cách thức sử dụng thuốc thảo mộc Anisaf SH 01 tưới quanh vùng rễ cây và phun trên tán. Kỹ thuật bảo vệ lộc, hoa vải chống lại sự gây hại của bọ phấn, bọ trĩ, ve sầu, bệnh 
thán thư, sương mai, sâu đục cuống quả… 


Tân Yên có trên 500 ha vải sớm tập trung nhưng những vụ gần đây vải ra quả thất thường, nhiều sâu bệnh hại và sản lượng giảm. Vụ vải vừa qua ở Tân Yên chỉ đạt 5.000 tấn, giảm trên 50% so với vụ vải 2008 vì vậy việc ứng dụng KHKT xây dựng vùng vải sớm ăn toàn mở ra triển vọng mới cho bà con nông dân.


Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam 

Viết bình luận