Xây dựng mô hình trái cây an toàn ở Tiền Giang

Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Tiền Giang vừa kí thoả thuận về việc thực hiện các mô hình thí điểm áp dụng thực hành SX tốt đối với sản phẩm trái quả của tỉnh.


Lễ kí kết thoả thuận về việc thực hiện các mô hình thí điểm áp dụng thực hành SX tốt đối với sản phẩm trái quả của tỉnh


Dự án này do Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada tài trợ thông qua dự án “Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm”. Mục tiêu của dự án là nhằm cải thiện chất lượng, an toàn và khả năng tiêu thụ nông sản thực phẩm thông qua việc nâng cao hệ thống SX, chế biến, xây dựng chất lượng và kiểm soát an toàn thực phẩm. 


Dự án sẽ được các chuyên gia kĩ thuật trong nước và chuyên gia Canada hỗ trợ. Các sản phẩm trái cây tham gia mô hình sẽ được hướng dẫn áp dụng các quy trình thực hành SX tốt VietGAP, và các quy trình thực hành chuẩn SOPs (StandBao Nong Nghiep Viet Nam)

Viết bình luận