Xuất khẩu nông sản đạt 32,6 tỷ USD

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 16,4 tỷ USD ( tăng 2,3%), giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 7,24 tỷ USD ( tăng 6,2%), giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,46 tỷ USD (tăng 9,5%), giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,6 tỷ USD (tăng 16,3%).

Kết quả hình ảnh cho giá nông sản của Việt Nam

Cũng theo báo cáo từ Bộ NN&PTNT, trong 9 tháng đầu năm 2018, bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc chiếm thị phần 22,8% (tăng 3,8% giá trị), Mỹ thị phần 17,7% (+7,7%), Nhật Bản thị phần 9% (+6,4%) và Hàn quốc chiếm thị phần 6,9% (+30,4%).

Xuất khẩu các mặt hàng nông sản tăng 2,3%, trong đó một số mặt hàng xuất khẩu chính như gạo, hạt điều, rau quả, sản phẩm từ cao su có giá trị tăng cao so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể: Gạo đạt 2,5 tỷ USD ( tăng 14,1%), rau quả đạt 3,3 tỷ USD (tăng 15,5%).

Các mặt hàng cà phê, cao su, hồ tiêu tăng về khối lượng: cà phê khối lượng xuất khẩu ước đạt 1,57 triệu tấn ( tăng 21,3%); cao su đạt 1,2 triệu tấn ( tăng 13,8%); hồ tiêu đạt 207 nghìn tấn (tăng 8%).

Kết quả hình ảnh cho nông sản xuất khẩu

Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 10 tháng ước đạt 455 triệu USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng 9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu các sản phẩm từ gia cầm đạt hơn 22,3 triệu USD (tăng hơn 2,5 lần); sữa và các sản phẩm từ sữa đạt 89,6 triệu USD (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2017).

Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh, trong đó: Cá tra ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 24,2%; tôm các loại ước đạt 3 tỷ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu các mặt hàng lâm sản tiếp tục tăng mạnh, trong đó: gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 16,3%; sản phẩm mây, tre, cói ước đạt 276 triệu USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu tốt trong 10 tháng đầu năm 2018 là gạo (tăng 1,7% về khối lượng và 14,1% về giá trị), rau quả (tăng 15,5% giá trị), các loại lâm sản chính (tăng 16,3%), thủy sản (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Hình ảnh có liên quan

Các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh bao gồm: ASEAN đạt giá trị đạt 3,2 tỷ USD, tăng 34,4%; Hàn Quốc đạt 2 tỷ USD, tăng 30,4%, Trung Quốc đạt giá trị đạt xuất khẩu 6,6 tỷ USD, tăng 3,8%; Mỹ đạt 5,2 tỷ USD, tăng 7,7%, Nhật bản đạt 2,6 tỷ USD, tăng 6,4% so với 9 tháng năm 2017. 

Viết bình luận